Přihlášení se k odběru newsletteru

Náš newsletter Vám bude pravidelně přinášet novinky o našich produktech, tipy a zajímavosti, výsledky nezávislých testů, soutěže, propagační akce a mnoho dalšího. Máte se na čo těšit!

Odesláním osobních údajů zákazník uděluje souhlas s jejich zpracovaním v souladě se zákonem č 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů pro účely zařazení do databáze společnosti Continental Barum s r.o., Otrokovice, Objízdná 1628, PSČ 765 02, IČO: 45788235 a za účelem zasílání obchodních oznámení podla zák. č 480/2004 Sb. o některých službách informační spoločnosti. Na účely marketingu (různe akce, facebookové soutěže, rozesílání newsletterů apod.) souhlasí zákazník se zpracovaním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a v případně výhry se zveřejnením údajů v rozsahu jméno a příjmení. Zpracovávané údaje nebudou poskytnuty třetím stranám. Souhlas se zpracovaním osobních údajů může zákazník kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu marketing@continental.cz, nebo prostřednictví odhlašovacího linku v newsletteru. (více)